Mia Jaatinen


Mia Jaatinen is a versatile freelance dance artist working in the field of art. She holds a Master´s degree in Dance Performance from University of Arts Helsinki (2015) and also a Bachelor’s degree in Dance Pedagogy from Oulu University of Applied Sciences (2013). She has worked with several choreographers and performed in Finland as well as internationally. 

Mia is one of the dancer-makers of /\/\ /\/\ /\/\ collective and a board member in Dance and Movement Society. Mia has been a part of Kinetic Orchestra since 2017 where she works as a dancer and a teacher. 

Mia also has a passion for dance films.  She has been involved as a screenwriter, choreographer and as a dancer in successful dance short films such as Second Illusion, Go!, Blind and Peripheral Vision. These films have been touring in different film festivals internationally. In her artistic and pedagogical work Mia combines her varied dance and movement background with the somatic practices of contemporary dance, acrobatics, partnering and improvisation. At the moment Mia is inspired by bodily imagination, sensitivities, themes of female representation, nature and holistic virtuosity.


Mia Jaatinen on monipuolisesti taiteen kentällä toimiva freelance tanssitaitelija. Hän on valmistunut tanssitaiteen maisteriksi Taideyliopiston Teatterikorkeakoulusta 2015 ja tanssipedagogiksi Oulun seudun ammattikorkeakoulusta vuonna 2013. Mia on työskennellyt useiden eri kotimaisten koreografien kanssa ja esiintynyt niin kansainvälisillä kuin kotimaisillakin tanssifestivaaleilla. Mia on yksi tanssija-tekijöistä /\/\ /\/\ /\/\ -kollektiivissa sekä hallituksen jäsenenä Tanssi ja Liike Ry:ssä. Kinetic Orchestra -ryhmässä Mia on ollut mukana vuodesta 2017 tanssijana sekä opettajana.

Mia on myös erityisen kiinnostunut tanssielokuvien tekemisestä. Hän toiminut eri positioissa esiintyjänä, koreografina ja käsikirjoittajana menestyksekkäissä tanssilyhytelokuvissa Second Illusion, Go!, Blind ja Ääreisnäkö. Taiteellisessa ja pedagogisessa työssään Mia yhdistelee monikirjavaa tanssi- ja liiketaustaansa nykytanssin somaattisiin praktiikoihin, akrobatiaan, pari –sekä improvisaatiotyöskentelyyn. Miaa inspiroi kehollinen mielikuvitus, herkkyydet, naiseuden esittämisen teemat, luonto ja kokonaisvaltainen virtuoosisuus.